Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ,in werking. Wij willen als verenging aan de eisen van de AVG voldoen en vinden het belangrijk om onze leden informatie te geven over:

 • De persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • De manier waarop wij dat doen
 • De verstrekking van gegevens aan anderen

Deze privacyverklaring bevat voorschriften voor de omgang met persoonsgegevens door organisaties in het algemeen, en is dus van toepassing op vv Ouvol:

 • vv Ouvol is zorgvuldig met welke persoonsgegevens er nou echt nodig zijn, en vraagt en bewaart alleen het strikt nodige; dit betekend alleen de gegevens waarvoor een zogenaamde billijke grondslag is.
 • vv Ouvol maakt kenbaar aan haar leden waarvoor die persoonsgegevens gebruikt worden,  wat we er als vereniging mee mogen doen (privacy statement) en hoelang gegevens van (oud-)leden bewaart moeten blijven.
 • vv Ouvol mag de gegevens waarover zij beschikt niet zomaar doorspelen aan derden. Persoonsgegevens moeten bij vv Ouvol in goede handen zijn!

Het beleid van vv Ouvol is eenvoudig: Ten behoeve van de ledenadministratie worden via lidmaatschapsovereenkomsten en/of vrijwilligers-overeenkomsten van leden, oud-leden en vrijwilligers geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:

 • de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoon nummer + Email adres
 • Nevobo-nummer
 • IBAN-nummer + de machtiging voor automatische incasso

De verwerking van deze gegevens wordt enkel en alleen uitgevoerd door de ledenadministratie en is van belang om de volgende handelingen uit te kunnen voeren: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en voor het uitnodigen van bijeenkomsten / activiteiten.
De bewaartermijn van deze persoonsgegevens is behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.  

Persoonsgegevens worden enkel digitaal opgeslagen. Daarnaast wordt er met grote zorg bewaakt dat deze persoonsgegevens niet geheel of gedeeltelijk aan derden verstrekt worden; uitgezonderd de minimale afstemming met de Nederlandse Volleybal Bond via het programma Sportlink, zij organiseert de competities en verzorgt het een ander aan collectieve voorzieningen.

We vragen uittredende l eden of we contactgegevens mogen bewaren voor het uitnodigen van dergelijke evenementen (denk aan jubilea of andere activiteiten ter promotie van vv Ouvol).

Ook vraagt vv Ouvol toestemming voor publicaties van foto’s en filmpjes die worden gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden, feestelijke momenten en overige activiteiten ter promotie en/of herinnering van vv Ouvol op eigen website, social media, digitale nieuwsbrief en lokale digitale/geprinte media (o.a. Dalfsennet, de Vechtanjer, de Stentor).

Wil je weten welke persoonsgegevens van jou digitaal zijn opgeslagen binnen vv Ouvol?
Deze zijn op te vragen via: ledenadministratie@ouvol.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
vv Ouvol gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. vv Ouvol gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vriendelijke groet,

Bestuur vv Ouvol

OUVOL
SAMEN
EEN!

Lid worden?

Lijkt het jouw ook leuk om te volleyballen bij een gezellige vereniging? Geef je dan op!

Je mag uiteraard eerst een paar keer mee komen trainen!

Vrienden van Ouvol