Lidmaatschap

Leuk dat je ook wilt komen volleyballen!

Wij willenje graag iets vertellen over onze vereniging.

De vereniging is eigenlijk in te delen in drie groepen volleyballers:

  1. Competitiespelers; fanatiek, op zaterdag wedstrijden, per team een eigen trainingstijd (voor zover mogelijk).
  2. Recreanten; mannen en vrouwen samen een morgen of avond gezellig volleyballen, somseen toernooitje voor de liefhebber.
  3. Jeugd; op leeftijd ingedeeld, op zaterdag wedstrijd en, jeugdrecreanten trainen met de competitiespelende leeftijdsgroep mee.

Van de competitiespelers wordt enige inzet en discipline verwacht t.a.v. training en wedstrijd. De competitiewedstrijden worden (meestal) op zaterdag gespeeld. De thuiswedstrijden zijn in de Wiekelaar.

Het organiseren of bezoeken van volleybaltoernooien kan naar behoefte. Ons eigen kerstmix-toernooi verdient aanbeveling. Altijd erg gezellig!

Verder zijn er binnen de vereniging allerlei zaken die van belang zijn om een vereniging draaiende te houden. Ook betekenen we als vereniging iets voor de Oudleusener gemeenschap. Daarom kan het zijn dat uw hulp gevraagd wordt voor bijvoorbeeld Bazar – Markten – Toernooien – Zaalwacht – Redactie Switch (clubblad) – Bestuursfuncties – Scheidsrechters – Training geven – Coachen.

Er wordt een beroep gedaan op de leden en gezien het grote aantal activiteiten vaak voor meerdere zaken.

Via onze website en mail kunt u op de hoogte gehouden worden van volleybalmededelingen als u uw emailadres aangeeft op het het aanmeldformulier.

Hieronder staat het administratieve gedeelte. Om misverstanden nu en in de toekomst te voorkomen deze graag goed doorlezen.

Uiteraard wensen wij u heel veel volleybalplezier en een prettige samenwerking binnen onze vereniging.
Verder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de ledenadministratie.

1. AANMELDEN (schriftelijk)

De persoonsgegevens invullen en inleveren bij de ledenadministratie. U mag een maand meetrainen zonder te betalen.

2. CONTRIBUTIE

De contributie per kwartaal ziet er als volgt uit:

Tot en met 11 jaar € 17,50
12 tot en met 15 jaar € 26,25
Vanaf 16 jaar € 47,50
Recreanten € 31,25

De contributie wordt per seizoen geïnd rond de datums 8 juli, 8 oktober, 8 januari, en 8 april.

Hiervoor graag een machtigingsformulier invullen en inleveren bij de ledenadministratie. Indien u niet via machtiging wil betalen dan graag overleggen met de penningmeester. Bijkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.

3. WIJZIGINGEN

Bijvoorbeeld: Naam (huwelijk), adres, van competitie spelend lid naar recreatie lid e.d. doorgeven aan de ledenadministratie, dit kan telefonisch of per email.

4. AFMELDEN (schriftelijk)

Afmeldingsformulier (via www.ouvol.nl) invullen en inleveren bij de ledenadministratie.
Afmelden kan alleen per jaar, vóór 1 juli. U bent contributie verschuldigd t/m april als de opzegging voor 1 juli is doorgegeven.

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier.

Afmeldformulier

Download hier het afmeldformulier.