Corona richtlijnen

Beste Volleyballers,

Nu de meeste trainingen weer zijn begonnen en de eerste wedstrijden weer gaan starten, willen we
nogmaals een aantal aandachtspunten omtrent Covid-19 onder de aandacht brengen. Hieronder de
regels vanuit de Nevobo die voor ons van toepassing zijn, aangevuld met regels die gelden bij het
spelen van volleybalwedstrijden in de Wiekelaar:

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de Wiekelaar.
 • Kom zo kort mogelijk voor de wedstrijd en indien mogelijk al omgekleed in sportkleding.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis is ingevuld.
 • Sporters van 18 jaar en ouder dienen voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit geldt ook in de kleedkamers, douches en de sportkantine.
 • Per kleedkamer zijn maximaal 8 personen toegestaan van 18 jaar en ouder. In verband met het beperkte aantal kleedkamers in de Wiekelaar, is het advies om thuis om te kleden en te douchen.
 • Kleding en tassen dienen uit de kleedkamer meegenomen te worden de zaal in.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld en/of op de tribune, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Schud geen handen, maar begroet scheidsrechter en tegenstanders wel. Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn. Op fluitsignaal tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen. Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar bedanken met geklap.
 • Gebruikte sportmaterialen dienen na afloop van iedere wedstrijd/training gedesinfecteerd te worden zodat iedereen met schoon materiaal kan werken. De banken dienen bij het wisselen van iedere speelhelft gedesinfecteerd te worden.
 • Publiek is bij wedstrijden beperkt toegestaan. Daarbij geldt dat op de tribune maximaal 30¬†personen zijn toegestaan en dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Iedere toeschouwer dient te zitten op een aangegeven zitplaats. Indien er geen zitplaatsen meer vrij zijn op de tribune wordt u verzocht de tribune te verlaten. Staan op de tribune is niet¬†toegestaan.
 • Wanneer u een bezoek wil brengen aan de sportkantine dient u zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. De Wiekelaar verzoekt u daarom vriendelijk om u gegevens te noteren op het registratieformulier wat bij de ingang van de Wiekelaar ligt. Deze gegeven worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek en worden maximaal 14 dagen door de Wiekelaar bewaard.
 • Check voordat je naar een uitwedstrijd gaat de website van de vereniging voor de richtlijnen
 • Ouvol stelt bij deze alle aanvoerders verantwoordelijk voor het naleven van bovengenoemde richtlijnen.

Tot slot:

 • Heb je klachten? Blijft Thuis!
  Wij verzoeken trainers, coaches en teamgenoten om sporters te weigeren of naar huis te sturen tijdens de training of wedstrijd bij (vermoeden van) klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Coronabesmetting binnen het team of de vereniging
  Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de GGD hem of haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek.
  Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de Nevobo zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Namens de Wiekelaar en het bestuur van Ouvol wensen wij iedereen een sportief seizoen toe!

 

Coronacontactpersoon Ouvol:
Ad Zwaga
06-19492334
adzwaga@planet.nl

Kom ook volleyballen!

Lijkt het jouw ook leuk om te volleyballen bij een gezellige vereniging? Geef je dan op! Je mag uiteraard eerst een paar keer mee komen trainen!